Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

6-7 1 Июль 2022

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Ысык-Көл менен таштандынын эрөөлү. Ким жеңет?

Ысык-Көл менен таштандынын эрөөлү. Ким жеңет?

2022-07-04 / Актуалдуу тема Ысык-Көл облусунда таштандыларды башкаруунун аймактык планынын долбоорун талкуулайбыз. Дагы маалымат