Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

3 (125) 23 Апрель 2022

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Балык чарбасын өнүктүрүү – практикалык диалог куруу аркылуу экономикалык өнүгүүгө олуттуу салым кошуу

Балык чарбасын өнүктүрүү – практикалык диалог куруу аркылуу экономикалык өнүгүүгө олуттуу салым кошуу

2022-04-23 / Инклюзивдүү жергиликтүү экономикалык өнүгүү МУНИЦИПАЛИТЕТ ТУУРАЛУУ. Абды Сүйөркулов айылдык аймагынын жалпы калкынын саны 2021-жылы 11 254 адам, кожолуктардын саны 1771 түтүн болгон. Үч айыл бар: Торкен айылы (920 кожолук), Көтөрмө айылы (309 түтүн), Кара-Жыгач айылы (542 түтүн). Калктын 32% 16 жашка толо элек балдар, жалпы калктын 8 пайызын карылар түзөт. Ошентип, калктын 60% жакынын экономикалык жактан активдүү эмгекке жарамдуу жарандар түзөт. Дагы маалымат