Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

7-8 (105-106) 2 Сентябрь 2020

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

АЯЛДАР – өнүгүүнүн ийгиликтүү демилгечилери, бирок алар жергиликтүү жамааттын жана үй бүлөсүнүн көбүрөөк колдоосуна муктаж

АЯЛДАР – өнүгүүнүн ийгиликтүү демилгечилери, бирок алар жергиликтүү жамааттын жана үй бүлөсүнүн көбүрөөк колдоосуна муктаж

2020-09-02 / Көңүл чордонунда Надежда ДОБРЕЦОВА, “Муниципалитет” журналынын башкы редактору; Сабина ГРАДВАЛЬ, ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жетекчисинин орун басары; Жамала УМАНКУЛОВА, “Erfolg Consult” ЖЧК командасынын лидери; Оңолкан УМАНКУЛОВА, “Erfolg Consult” ЖЧК командасынын аналитиги Дагы маалымат

Кошумча макалалар: