Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

№ (12-1) 86-87 7 Декабрь 2018

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын Союзу Сиздерди келе жаткан 2019-Жаңы жылыңыздар менен куттуктайт!

2019-01-27 / Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзунун жаңылыктары Кирип келе жаткан жаңы жыл Сиздер үчүн жакшылыктын, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жана жетишкендиктердин жылы болсун. Дагы маалымат

Кошумча макалар: