Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

11 (121) 8 Ноябрь 2021

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун жергиликтүү жамааттар күнү менен куттуктоосу

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун жергиликтүү жамааттар күнү менен куттуктоосу

2021-11-01 / Көңүл чордонунда Урматтуу Кыргызстандын жергиликтүү жамааттарынын мүчөлөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери! Сиздерди Жергиликтүү жамааттар күнү менен куттуктайм! Дагы маалымат