Муниципалитет Илимий-популярдуу журнал

7-8 (105-106) 2 Сентябрь 2020

ISBN 1694-7053
Массалык маалымат каражаттарын
каттоо жөнүндө күбөлүктүн каттоо номери 1785.

dpi

Муниципалитет - бул аймактын, ал жерде жашаган калктын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын үчилтиги

Кочкорбаев АА: жаңыланган суу мунарасы

2017-01-26 / ЖӨБ кызматтары

Кочкорбаев айылдык аймагынын Буденовка айылында суу мунарасынын башкы имараты 1965-жылы курулган. Ошондон бери суу мунарасынын жабдуулары бир кыйла эскирген. Буденовка айылындагы эки көчөдө жана айылдын чет жакасында таза суу болгон эмес. Ошондой эле суу басымы начар болгондуктан көп жерлерге таза суу жетпей жаткан. Трубалар эскирип, абалы начар болчу. Мунара ачык тургандыктан ал жакка таштанды кошулуп, жашоочулар да ооручу. Мунарадан сууну ага жакын жайгашкан мектеп колдонуп, суу ичкен балдар да ооруп калчу. Суу менен жабдуу системасын оңдоо маселелери менен алектенчү квалификациялуу адис да, жарылып кеткен трубаларды өз убагында оңдоо үчүн техника да болгон эмес. Суу мунарасын оңдоо жана ага жанаша аймактарды абаттоо маселеси жамаат муктаждыктарын биргелешип аныктоо (ЖМБА) боюнча иш-чараларды өткөргөн маалда артыкчылыктуу көйгөйлөрдүн катарында аныкталды.

Кочкорбаев муниципалитетинин айылдарында жамаат муктаждыктарын аныктоого баары болуп 387 киши, анын ичинде 158 аял катышты. Кочкорбаев АА Кеңеш айылынын ЖМБА-фокустопторунун 27 катышуучусу, анын ичинде 12 аял таза суу көйгөйүнүн төмөнкүдөй себептикнатыйжа байланышын аныкташты: эски трубалар, адистердин жана акчанын жоктугу оорулардын көбөйүшүнө, жолдордун эскиришине алып келди2016-жылдын 5-февралында Кочкорбаев айылдык аймагында артыкчылыктуу көйгөйлөрдү аныктоо боюнча айыл тургундарынын чогулушунда үч долбоор сунушталган. Бул долбоорлорду ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Чакан гранттар программасынын конкурсуна катышуу үчүн демилгелүү топтор сунуштады.Алар: таштанды чыгаруу үчүн шарт түзүү боюнча долбоор, Кеңеш жана Буденовка айылдарына жарык берүүнү камсыздоо боюнча долбоор жана Буденовка айылынын жашоочуларын таза суу менен камсыздоо боюнча долбоор.
Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча үч көйгөйдүн ичинен элеттиктер эң актуалдуусун – суу мунарасын оңдоо жолу менен Буденовка айылынын жашоочуларын таза суу менен камсыздоо шарттарын жакшыртуу боюнча долбоорду тандап алышты. Андан соң бул долбоор Чакан гранттар программасынын конкурсунан да ийгиликтүү өттү. Долбоордук иштердин башталышы узарып кетти.Себеби жумуштарды сатып алууларга конкурсту төрт жолу жарыялоого туура келди. Буга подрядчы уюмдардын квалификациясы талапка жооп бербегени себеп болду. Натыйжада соңку конкурстун жыйынтыктары боюнча “Катаган” ЖЧК компаниясы жеңүүчү деп табылып, бардык жумуштарды аткарды. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу да бул процесске катышып, жумуштардын сапаттуу аткарылышына көз салып турушту. Гранттык долбоордун алкагында суу мунарасы алмаштырылып, бактерициддик жабдуу орнотулуп, мунаранын тегерегине тосмолор курулду. Долбоордун жалпы баасы 1 272 006 сомду түздү. Анын ичинен 1 млн. сомду ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Чакан гранттар программасы берсе, 272 006 сом жергиликтүү бюджеттен бөлүндү.
Гранттык долбоорду ишке ашыруу процессинде жумуштарды сатып алуулар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы талаптарга ылайык жүзөгө ашырылды. Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашыруу боюнча ЭҮЖӨБОЖ Долбоору уюштурган тренингден өтүштү. 2017-жылдын 12-январында Буденовка айылында “Таза суу – ден соолуктун кепили” аттуу гранттык долбоорду жыйынтыктоо боюнча расмий иш-чара өттү. Ага жергиликтүү тургундар, активисттер жана жергиликтүү кеңештин депутаттары чакырылды. Аталган иш-чарада депутаттар таза сууну үнөмдүү колдонуу тууралуу маселени өз көзөмөлүнө алууга убада беришти. Себеби айрым жашоочулар таза сууну сугат үчүн колдонуп жатышат. Мунун айынан суу басымы азайып, башка жашоочулар суусуз калууда. Бирок кыйынчылыктар жалпынын кубанычын жууп кете алган жок. Анткени жалпынын аракети менен оңдолгон суу мунарасы Буденовка айылы- нынкалкын таза суу менен камсыздады. Бул долбоордун жардамы менен эми айылдагы балдар да оорубайт!